logo jacob israel de haan
logo jacob israel de haan

Ook hier ben ik de zinnelijke Dichter,

Genietend door zo menig Land gegaan.

De lach van de Marokkaan valt mij lichter

Dan 't wenen van wie met mij bidden staan.

BOEKEN VAN JACOB ISRAËL DE HAAN

UITGAVEN EN HERUITGAVEN VAN HET EIGEN WERK VAN DE HAAN

Pijpelijntjes, Amsterdam, Jacq. van Cleef, 1904

Pijpelijntjes, Het leven van Cor Koning en Felix Deelman, 2e druk, Amsterdam, Jacq. van Cleef, 1904

Kanalje, Deventer, G.J. Lankkamp, 1904

Open brief aan P.L. Tak, Amsterdam, Jacq. van Cleef, 1905

Pathologieën. De ondergangen van Johan van Vere de With, Rotterdam, Meindert Boogaerdt Jun., 1908

Arbeidersvreugd, Amsterdam, D. Pach, 1911 [roofdruk van Kanalje]

In Russische gevangenissen, Amsterdam, Maatschappij voor Goede en Goedkoope Lectuur, 1913

Libertijnse liederen, Amsterdam, P.N. van Kampen, 1914

LEES of DOWNLOAD

Het Joodsche Lied, Amsterdam, W. Versluys, 1915

Rechtskundige significa en hare toepassing op de begrippen: aansprakelijk, verantwoordelijk, toerekeningsvatbaar, Amsterdam, W. Versluys, 1916, diss.

Wezen en taak der rechtskundige significa, Amsterdam, P.N. van Kampen, 1916

Liederen, Amsterdam, P.N. van Kampen & zoon, 1917

LEES of DOWNLOAD

Een nieuw Carthago, ’s-Gravenhage, J. van Krimpen, 1919

LEES of DOWNLOAD

Rechtskundige significa, Amsterdam, Johannes Müller, 1919

LEES of DOWNLOAD

Feuilletons in het Algemeen Handelsblad, 1919 - 1924

LEES of DOWNLOAD

Het Joodsche Lied. Tweede boek, Amsterdam, Maatschappij voor Goede en Goedkoope Lectuur, 1921

LEES of DOWNLOAD

Jeru[z]alem, Amsterdam, Em Querido, 1921 [= 1922]

LEES of DOWNLOAD

Kwatrijnen, Amsterdam, P.N. van Kampen, 1924

Palestina, Amsterdam, Em Querido, 1925

Brieven uit Jeruzalem [ed. David Koker], Amsterdam, Joachimsthal’s Boekhandel, 1941 [= 1942]

LEES of DOWNLOAD

Verzamelde gedichten [ed. K. Lekkerkerker], 2 dln, Amsterdam, G.A. van Oorschot, 1952

Besliste volzinnen [ed. K. Lekkerkerker], Amsterdam, De Beuk, 1954

LEES of DOWNLOAD

Brieven aan een jongen, uitg. en ing. door Arnold Saalborn, Amsterdam, De Beuk, 1957

Pijpelijntjes [ed. Wim J. Simons], ’s-Gravenhage, Kruseman’s Uitgeversmaatschappij, 1974

Pathologieën [ed. Wim J. Simons], ’s-Gravenhage, Kruseman’s Uitgeversmaatschappij, 1975

LEES of DOWNLOAD

Kanalje en Opstandige liedjes [ed. Kees Joosse en Jaap Meijer], Amsterdam, De Engelbewaarder, 1977

LEES of DOWNLOAD

De Vriendschap lokt, de Vroomheid maant [ed. M.M. Lommen], Hasselt, Heideland, 1981

Pathologieën [ed. Wim J. Simons], Amsterdam, Peter van der Velden, 1981

Pijpelijntjes [ed. Willem Frederik Hermans], Utrecht – Antwerpen, Het Spectrum, 1981

Pijpelijntjes [ed. Pierre H. Dubois], ’s-Gravenhage, Nijgh & Van Ditmar, 1981

Pijpelijntjes [ed. Rob Delvigne en Leo Ross], Amsterdam, Peter van der Velden, 1981

LEES of DOWNLOAD

De Haan, correspondent in Palestina 1919-1924 [ed. Ludy Giebels], Amsterdam, De Engelbewaarder, 1981

Open brief aan P.L. Tak. De geschiedenis van de Pijpelijntjes-affaire [ed. Rob Delvigne en Leo Ross], Amsterdam, Peter van der Velden, 1982

LEES of DOWNLOAD

Ik ben een jongen te Zaandam geweest [ed. Gerrit Komrij], Amsterdam, Bert Bakker, 1982

Nerveuze vertellingen [ed. Rob Delvigne en Leo Ross], Amsterdam, Bert Bakker, 1983

LEES of DOWNLOAD

Ondergangen [ed. Rob Delvigne en Leo Ross], Amsterdam, Bert Bakker, 1984

LEES of DOWNLOAD

Verzen van Jezus [ed. Jaap Meijer], Bedum, Exponent, 1985

In Russische gevangenissen [ed. Wim J. Simons], Amsterdam, Wereldbibliotheek, 1986

LEES of DOWNLOAD

Pijpelijntjes, de tweede versie [ed. Rob Delvigne en Leo Ross], Amsterdam, Nijgh & Van Ditmar, 1991

Kwatrijnen, Amsterdam, Boekhandel De verbeelding,1994 [reprint 1924]

LEES of DOWNLOAD

De taal zegt meer dan zij verantwoorden kan, een keuze uit de verspreide rechtskundig-signifische geschriften van Mr. Jacob Israël de Haan [ed. G.C.J.J. van den Bergh], Nijmegen, Ars Aequi Libri, 1994

In proza, fragmenten [ed. Marijke Stapert-Eggen], Amsterdam, LM, 1994

Brieven van en aan Jacob Israël de Haan 1899-1908 [ed. Rob Delvigne en Leo Ross], Amsterdam 1994, diss.

Palestina, Kampen Kok, 2000 [reprint 1925]

LEES of DOWNLOAD

Mijn belijdend lied, 31 gedichten [ed. Louis Putman], Amsterdam, Putman, 1999

Pathologieën, de ondergangen van Johan van Vere de With [ed. Rob Delvigne en Leo Ross], Assen, Servo, 2003

Pijpelijntjes, Amsterdam, Muntinga, 2006

Pijpelijntjes, Leiden, Astoria, 2014

BIBLIOGRAFIE DE HAAN

J. B. Polak, 2018 - Allard Pierson

OPENT IN NIEUW VENSTER

BEKIJK

BIBLIOGRAFIE DE HAAN

Digitale Joodse bibliotheek

OPENT IN NIEUW VENSTER

BEKIJK

BIBLIOGRAFIE DE HAAN

DBNL

OPENT IN NIEUW VENSTER

BEKIJK