logo jacob israel de haan
logo jacob israel de haan

Op school was ik altijd samen met hem.

Nu ben ik naar Jeruzalem gegaan.

Ik droom... zijn lach... zijn vraag, zijn lieve stem,

Wat hebben mij vijf en twintig jaren gedaan?

ROB DELVIGNE & LEO ROSS

DE HAAN ALS BAKKELING


BRON

Het oog in 't zeil 3 (1985/86) 6 (augustus 1986) p. 13-16


DOCUMENT OPENT IN EEN NIEUW VENSTER