logo jacob israel de haan
logo jacob israel de haan

Ik lees uw brief bij 't licht van een lantaren.

Als gij mij liefhebt, schrijf mij dan niet meer.

Laat mij alleen met mijne gevaren.

Met mijne zonden, schuw en teer.

BRIEVEN 1899-1908

VAN EN AAN JACOB ISRAËL DE HAAN

Dit boek bevat de brieven van en de brieven aan Jacob Israël de Haan uit de periode 1899-1908, van zijn kweekschooltijd tot het jaar waarin zijn roman Pathologieën verscheen. De brieven áán De Haan zijn daarbij verre in de minderheid, een aantal zijn opge­spoord, op de meest uiteenlopende plaatsen en in de meest diverse vorm, soms zelfs in klad, maar de lezer zal gewoonlijk toch met niet veel meer dan de helft van de briefwisselingen genoegen moeten nemen.

Deze brieven van en aan De Haan werden strikt chronologisch gerangschikt en van 1 tot 202 dóórgenummerd. In deze presentatie ziet men hoe de brieven elkaar tot op zekere hoogte ergänzen en erhellen, hetgeen het gemis van de inbreng der correspondentie­partners enigszins ver­goedt. Voorts is er een commentaar toegevoegd die de lezer van de nodige informatie voor­ziet en voorkomt dat bij hem de mening postvat dat die 202 brieven maar als los zand samenhan­gen.

BRIEVEN VAN EN AAN DE HAAN 1899-1908

OPENT IN EEN NIEUW VENSTER

LEES

VERANTWOORDING - NASCHRIFT INHOUDSOPGAVE

OPENT IN EEN NIEUW VENSTER

LEES

BRONNEN - LITERATUURLIJST SUMMARY

OPENT IN EEN NIEUW VENSTER

LEES

BRON

Dissertatie VU 1994, herziene en uitgebreide editie 2018

© Rob Delvigne, Leo Ross, DBNL

Klassefoto van de Kweekschool te Haarlem, 1899 of 1900, Jacob Israël de Haan middelste rij, 2e van rechts.